اولین هزارپای واقعی کشف شد!

برخلاف تصور عمومی، تا به امروز هیچ هزارپایی با بیش از ۷۵۰ پا کشف نشده بود…

حمایت از رونق تولید رویکرد اصلی بانک دی در سال 98 است

مدیرعامل بانک دی در دیدار نوروزی با کارکنان گروه مالی دی گام های عملی در راستای…