حادثه تصادف جاده چادرملو

تمامی 25 نفر کارگر سرنشین حادثه تصادف جاده چادرملو سلامت هستند . به گزارش اقتصاد ملت…