تندیس سیمین صنعت سبز کشور به شرکت پتروشیمی پارس اهدا شد

پتروشیمی پارس به دلیل اجرای طرح‌ ملی محیط‌ یار و تلاش برای حفظ محیط‌‌‌ زیست به…

بانک صادرات سال 97 را چگونه گذراند؟

بانک صادرات در سال 97 با انجام اقداماتی دستاورد مهمی را در توقف نماد زیان در…

حضور خبرنگاران در برنامه دستپخت

                 

حراج «خانه طلایی» در روسیه

حراج «خانه طلایی» در روسیه چه کسی می‌تواند خانه‌ای را که همه چیز آن از طلا…