کتاب «مسابقات معامله‌گری در جهان و ایران» منتشر شد

کتاب «مسابقات معامله‌گری در جهان و ایران» اثر امین آذریان با پیشگفتاری از دکتر کنستانتین دبیرکل…