رحیم سرهنگی مدیرعامل منطقه آزاد کیش شد

با پیشنهاد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی،…

نیروی انسانی نخبه؛ حلقه واصل مزیت‌های بومی به نیازها و چالش‌های توسعه‌ای

یک کشور برای رسیدن به نقطۀ مطلوب از نظر اقتصادی، نیاز به یک برنامه جامع و…