تعاونی های روستایی و فرصت بازاریابی دیجیتال کشاورزی

تعاونی های روستایی و فرصت بازاریابی دیجیتال کشاورزی دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و…

اُفول فینگیلیش!

اُفول فینگیلیش! شاید یکی از دستاوردهای پنهان اپلیکیشن‌های ارتباطی را بتوان دوری جستن کاربران این ابرازهای…

مطالبات اقتصادی از مجلس دهم

یادداشت اقتصادیمطالبات اقتصادی از مجلس دهم سید محسن طباطبایی مزدآبادیدبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران پساتحریم…

برجام، فرجام تولیدات داخلی نشود

یادداشت اقتصادیبرجام، فرجام تولیدات داخلی نشود آنچه امروز به عنوان یکی از بهترین و مهم ترین…

شعارهای انتخاباتی؛ بایدها ونبایدها

یادداشتشعارهای انتخاباتی؛ بایدها ونبایدهاحسن اشجعی اسفند ماه امسال صفحه دیگری از تاریخ انتخابات کشور ورق خواهد…

صادرات؛ رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی

29 مهر ماه؛ روز ملی صادراتصادرات؛ رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی تعیین یک روز از…