راز جهش درآمد و هزینه بیمه رازی چیست؟

علی جباری، مدیرعامل شرکت بیمه رازی به ۶ پرسش درباره تغییرات مهم در حساب سود و زیان این شرکت در سال ۱۴۰۰ از جمله درباره راز جهش درآمد و هزینه پاسخ داد و اعلام کرد:  افزایش هزینه‌های اداری و عمومی بیمه رازی در سال گذشته عمدتا ناشی از هزینه مطالبات مشکوک الوصول و انجام تبلیغات در ماه‌های پایانی سال بوده است. او رقم تبلیغات شرکت در ماه‌های آخر سال را ۵۰ میلیارد ريال اعلام کرده است.

به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از روابط عمومی بیمه رازی ؛ علی جباری، مدیرعامل شرکت بیمه رازی به ۶ پرسش درباره تغییرات مهم در حساب سود و زیان این شرکت در سال ۱۴۰۰ از جمله درباره راز جهش درآمد و هزینه پاسخ داد و اعلام کرد:  افزایش هزینه‌های اداری و عمومی بیمه رازی در سال گذشته عمدتا ناشی از هزینه مطالبات مشکوک الوصول و انجام تبلیغات در ماه‌های پایانی سال بوده است. او رقم تبلیغات شرکت در ماه‌های آخر سال را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده است.

به گزارش دنیای بانک، علی جباری در واکنش به سوالی درباره دلیل افزایش ۱۰۱ درصدی سایر درآمدهای بیمه‌ای شرکت بیمه رازی اظهار کرد: حق بیمه های صادره دوره ١٢ ماهه سال ١۴٠٠ نسبت به ٩ ماهه سال ١۴٠٠ معادل ۴۶  درصد افزایش یافته است و به تناسب با آن حق بیمه اتکایی واگذاری نیز در دوره ١٢ ماهه سال ١۴٠٠ نسبت به دوره ٩ ماهه سال ١۴٠٠ به مبلغ  ۱.۸۷۱.۴۳۷ میلیون ریال (معادل ۵۹ درصد) افزایش یافته  و با توجه به اینکه بابت حق بیمه اتکایی واگذاری از بیمه گران اتکایی کارمزد دریافت می شود، سایر درآمدهای بیمه ای شرکت به میزان ۶۶  درصد افزایش یافته است.

  • تسویه خسارت‌های جرحی در سال ۱۴۰۰

او درباره راز افزایش ۶۶ درصدی خسارت و مزایای پرداختی ناخالص این شرکت هم توضیح می‌دهد: بخش عمده افزایش در خسارت های پرداختی مربوط به افزایش در حق بیمه های صادره می باشد که در دوره ١٢ ماهه سال ١۴٠٠ نسبت به دوره ٩ ماهه ۴۶ درصد افزایش یافته و بخش دیگر افزایش در خسارت های پرداختی بابت تسویه خسارت های جرحی در رشته خودرو است که به منظور جلوگیری از افزایش نرخ دیه، تمام خسارت های جرحی در پایان سال ١۴٠٠ تسویه شده و این موضوع از یک سو منجر به افزایش در خسارت های پرداختی شده و از سوی دیگر از تحمیل هزینه های اضافی به شرکت جلوگیری کرده است.

جباری درباره دلیل افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه سهم سهم مشارکت منافع بیمه رازی می‌گوید: هزینه مشارکت در منافع برای بیمه‌گذاران رشته عمر در مقاطع سالانه محسابه می‌شود و در نتیجه در مقاطع ۹ ماه سال ۱۴۰۰ هزینه مشارکت در منافع بیمه‌گزاران محاسبه نشده است.

  • جهش ۷۲ درصدی هزینه‌ها

مدیرعامل بیمه رازی درباره دلیل افزایش ۷۲ درصدی هزینه‌های اداری و عمومی این شرکت در سال گذشته گفته است: دلیل اصلی افزایش این هزینه‌ها بابت شناسایی مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال گذشته بر اساس آیین‌نامه شماره ۱۰۱ شورای عالی بیمه، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال انجام هزینه تبلیغات در ماه‌های آخر سال و مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال مالیات ستوات قبل بوده است.

  • چگونه هزینه‌های مالی ۱۰۰ درصد کاهش یافت؟

جباری درباره کاهش ۱۰۰ درصدی هزینه‌های مالی بیمه رازی اظهار کرد: مبلغ ۲۵۱ میلیارد ریال که در سرفصل هزینه‌های مالی دوره ۹ ماهه ۱۴۰۰ منعکس شده بود، مربوط به استهلاک حساب‌های پیش‌ پرداخت است که در سال‌های قبل بابت خرید املاک شناسایی شده و با نظر حسابرس قانونی در صورت‌های مالی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ این مبلغ به حساب تعدیل‌های سنواتی می‌یابد.

این عضو هیات مدیره شرکت بیمه رازی درباره افزایش ٧٩ درصدی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی، خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه شرکت در بهمن ماه سال ١۴٠٠ بابت عملکرد سال های ١٣٩۴ تا ١٣٩٨ توانسته است زیان تایید شده از سازمان مالیاتی دریافت کند، مطابق با استاندارد حسابداری ٣۵،  درآمد مالیات انتقالی این موضوع شناسایی و در سرفصل سایر درآمدهای غیرعملیاتی منعکس شده است.

  • افزایش شدید دارایی‌های نامشهود

جباری درباره افزایش ٣٠٢ درصدی دارایی‌های نامشهود بیمه رازی در سال گذشته توضیح می‌دهد: باتوجه به اینکه شرکت یادشده در مهرماه سال ١۴٠٠ مجوز قبولی اتکایی را از بیمه مرکزی دریافت کرده، بنابراین اقدام به خرید نرم افزار قبولی اتکایی کرده که  مبلغ دارایی های نامشهود در پایان سال ١۴٠٠ نسبت به دوره ٩ ماهه سال ١۴٠٠ معادل ۴۸ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال افزایش یافته است که علت اصلی آن خرید نرم افزار قبولی اتکایی و توسعه نرم افزارهای بیمه گری از شرکت فناوران است.

  • کاهش بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان

مدیرعامل بیمه رازی درباره دلیل کاهش ۶۵ درصدی بدهی این شرکت به بیمه‌گذاران و نمایندگان می‌گوید: در پایان سال ١۴٠٠ به منظور جلوگیری از افزایش نرخ دیه، تمام خسارت های جرحی در پایان سال ١۴٠٠ تسویه شد و در نتیجه بدهی به  بیمه‌گذاران و نمایندگان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. او در عین حال به سوالی درباره افزایش ١٠٨ درصدی بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی بیمه رازی اظهار کرد: حق بیمه اتکایی واگذاری دوره ١٢ ماهه سال ١۴٠٠ نسبت به دوره ٩ ماهه سال ١۴٠٠ به مبلغ یک هزار و ۸۷۱ میلیارد و ۷۳۷ میلیون ریال معادل ۵۹ درصد افزایش یافته که در نتیجه باعث افزایش بدهی این شرکت به بیمه‌گران اتکایی شده است.

  • خرید زمین در تهران

این عضو هیات مدیره بیمه رازی درباره معاملات غیر نقدی صورت پذیرفته به مبلغ ۴۳۲ میلیارد و ۱۳۹ میلیون ریال توضیح می‌دهد: معاملات غیر نقد مربوط به خرید یک فقره زمین در بلوار آیت الله کاشانی به مبلغ ۵۴۷ میلیارد ریال است که بخشی از مبلغ آن هنوز پرداخت نشده است.

جباری در واکنش به سوالی درباره عدم نمایش تغییرات در سرمایه‌گذاری بیمه رازی در صورت جریان وجوه نقد سال ۱۴۰۰ می‌گوید: مطابق با نظر حسابرس معاملات مربوط به سرمایه گذاری ها و تغییر در این حساب، در شرکت های بیمه به عنوان فعالیت عملیاتی محسوب می شود و تغییرات آن در بخش عملیاتی منعکس شده است. او در عین حال می‌افزاید: تسهیلات اعطایی به اشخاص عمدتا بابت بیمه گذاران عمر بوده که مطابق با آئین نامه ٩٧ شورای عالی انجام می پذیرد و درآمد آن نیز شناسایی و در حساب ها ثبت شده است.

مدیرعامل بیمه رازی درباره آثار مالی قبول مجوز اتکایی قبولی بر صورت‌های مالی سالانه شرکت اعلام کرد: از تاریخ دریافت مجوز قبولی اتکایی تا پایان سال ١۴٠٠ مبلغ ۱۷۵ میلیارد و ۸۷۴  میلیون ریال حق بیمه قبولی اتکایی دریافت شده و مطابق با آئین نامه ۵٨ با توجه به دوره های قبولی مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال ذخیره حق بیمه از این بابت محاسبه شده  ئ در سال ١۴٠٠ هیچ گونه خسارتی بابت قبولی اتکایی اعلام نشده است.

جباری در عین حال درباره دلیل تغییرات بیش از ٣٠ درصدی سود (زیان) عملیاتی نسبت به دوره مالی مشابه مقایسه ای، می‌گوید علت این اتفاق کاهش درآمدهای سرمایه گذاری از مبلغ ۲ هزار و ۹۰۸ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال در سال ۱۳۹۹ به ۳۳۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ بوده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *