خبر خوش برای سهامداران کالسیمین؛ افزایش سرمایه در راه است

با عنایت به تحلیل صورت‌های مالی سال 97 شرکت کالسیمین، یکی از موارد قابل توجه، سود…

گزارش مدیرعامل شرکت کالسیمین از کاهش چشمگیرهزینه در مجمع عمومی عادی سالیانه

مدیرعامل شرکت کالسیمین در مجمع عمومی عادی این شرکت از کاهش هزینه‌های کالسیمین با در نظر…