خبر خوش برای سهامداران کالسیمین؛ افزایش سرمایه در راه است

با عنایت به تحلیل صورت‌های مالی سال 97 شرکت کالسیمین، یکی از موارد قابل توجه، سود…