ثبت یکی از سه رکورد تولید سالانه ذوب آهن اصفهان در سال 97

سال 97 برای ذوب آهن اصفهان با وجود مشکلات بحران آب، اعتصاب کامیون داران، مشکلات تامین…